/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

  Rookmelders

  Optische rookmelder IQ8Quad

  Optische rookmelder die werkt volgens het lichtverstrooiingsprincipe om een veilige en vroegtijdige detectie van brand te garanderen.

  Overview

  Optische rookmelder die werkt volgens het lichtverstrooiingsprincipe om een veilige en vroegtijdige detectie van brand te garanderen. Reageert goed op langzaam brandend, smeulend vuur. Intelligente branddetector met gedecentraliseerde intelligentie, automatische zelftest van functies, CPU-storingsmodus, alarm- en bedrijfsgegevensgeheugen, alarmindicator, soft-addressing en bedrijfsindicatie.

  Kenmerken en voordelen:
  • Automatische intelligente branddetectoren met hoge betrouwbaarheid en laag stroomverbruik gebruikt voor
  • gebouwen en onroerend goed met een gemiddelde en hoge concentratie van waardevolle activa
  • Kenmerken en systeemvoordelen van de IQ8QUAD-detectorserie
  • Ontworpen voor een optimale werking op de brandalarmsystemen System 8000, IQ8Control en
  • FlexES Control
  • Met branddetectoren met meerdere sensoren voor de detectie van alle soorten branden, zelfs onder de moeilijkste
  • bedrijfsomstandigheden en met 360° LED-zichtbaarheid in alarm
  • Detector met en zonder lusisolatoren
  • Verschillende installatieopties
  • Combinatie van bedrading in lus en ster
  • Maximaal aantal detectoren met kabellengtes tot 3.500 m met installatiekabel voor brand
  • detectie, bijv. kabels I-Y(St)Yn x 2 x 0,8 mm
  • Maximaal 127 detectoren en detectorzones per lusinstallatie
  • Vrije bedrading van display- en besturingselementen door toewijzing van softwarefuncties
  • Maximaal 32 detectoren per zone
  • Eenvoudige ingebruikname
  • Automatische en interactieve detectoradressering
  • Vaste adrestoewijzing van detectorlocatie, zelfs nadat detectoren zijn vervangen of
  • toegevoegd
  • Lokalisatie van draadbreuken en kortsluitingen in lus
  • Detector-LED gebruikt als alarmindicator en als indicator voor detectoren in gebruik
  • Aanpassing aan veranderende bedrijfsomstandigheden
  • Speciale LED voor het aangeven van de werking (groene LED)
  • Ontkoppeling van individuele detectoren, detectorzones en detectiegebieden
  • Ontkoppeling van individuele sensoren of meerdere sensoren tegelijk binnen een branddetector met meerdere sensoren
  • ofwel handmatig of afhankelijk van het geprogrammeerde tijdstip van de dag
  • Automatische aanpassing aan wisselende omgevingsomstandigheden
  • Compensatie van veranderende niveaus van luchtdruk, vochtigheid, rookconcentratie volgens het
  • dubbelekamerprincipe
  • Elektronische compensatie, ook wel driftcompensatie genoemd, van langetermijninvloeden als veroudering of
  • vervuiling
  • Betrouwbare detectie
  • Constante alarmgevoeligheid van branddetector met meerdere sensoren voor alle soorten brand
  • Grote signaal-ruisverhouding dankzij het speciale ontwerp van de sensoren en de elektronica om
  • elektromagnetische storing te onderdrukken
  • Met ingebouwd insectenhor en afgedicht tegen luchtstroominvoer aan de achterkant
  • Betrouwbare onderdrukking van valse alarmen
  • Hoge immuniteit tegen valse alarmen door middel van getimede evaluatie van verschillende sensorcriteria
  • Signaalpatronen die niet typisch zijn voor branden worden geëlimineerd door speciale filteralgoritmen te gebruiken
  • Automatische zelfcontrole van detectorelektronica
  • Continue lusbewaking, zelfs tijdens kortsluitingen, door het relevante segment te isoleren
  • Automatische bewaking van alle sensoren om de operationele capaciteit en de juiste conditie te garanderen
  • Verhoogde bedrijfsbetrouwbaarheid
  • Kortsluitings- en draadbreuktolerant door bewaking vanaf beide uiteinden van de lus
  • Alarmbeslissing in detector
  • Storingsveilig circuit geactiveerd als de communicatie mislukt
  • Onderhoud
  • Automatische onderhoudsaanvraag
  • Hittedetectoridentificatie door een zwarte cirkel op de lichttransmissieplaat
  • Gasdetectoridentificatie met meerdere sensoren door een gouden ring op de lichttransmissieplaat
  • Bedrijfstijd-, alarm- en storingsteller in elke detector
  • Automatische, cyclische luscontrole
  • Opvragen van de volledige status vanaf het bedieningspaneel
  • Opvragen van bedrijfsgegevens van alle detectoren in lus via standaard service-pc en detector
  • interface
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Standaard detectorbasis, basis met relais en draadloze basis beschikbaar
  • Basisadapter voor plafondmontage
  • Stofkap voor branddetector of detectorbasis
  • Set voor montage aan plafond
  Certificeringen:
  • EN 54-7
  Product Number
  Part Number
  Description
  Leaf Category
  Thumbnail
  Add to list
  802371
  Optische rookmelder IQ8Quad met isolator
  https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-802371-esser-automatic-intelligent-detector-primaryimage-1
  802371
  Optische rookmelder IQ8Quad met isolator
  https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-802371-esser-automatic-intelligent-detector-primaryimage-1
  802371.RAL
  802371.RAL
  803371
  Optische rookmelder IQ8Quad zonder isolator
  https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-802371-esser-automatic-intelligent-detector-primaryimage-1
  803371
  Optische rookmelder IQ8Quad zonder isolator
  https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-802371-esser-automatic-intelligent-detector-primaryimage-1