/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
Modern window shutters
Modern window shutters

Intelligente besturing van rolluiken en jaloezieën

Elektrisch aangedreven rolluiken, jaloezieën en zonneschermen kunnen met PHC Compact-rolluikbediening comfortabel worden bediend

Comfortabel en flexibel

Individueel, centraal of in groepen; spontaan, afhankelijk van de tijd en via sensoren ook afhankelijk van de lichtsterkte of het weer. Met de intelligente rolluiken- en jaloeziebesturing van PEHA is veel mogelijk

Compact 952 JRM

Met de Compact 952 JRM wordt een comfortabele aansturing van 12 motoraangedreven rolluiken (uit te breiden tot 20), jaloezieën en zonneschermen mogelijk, waarbij de gebruiker geen PC-programmering nodig heeft. Alle functies zijn voorgeprogrammeerd en de in- en uitgangen zijn gebruiksklaar toegewezen. De installatie vindt plaats volgens de functietabel en het aansluitschema. De handbediening is plaatselijk, centraal of in groepen met dubbele knoppen. Een tijdsafhankelijke aansturing van de uitgangen (motoren) is via schakelklokken mogelijk.

Belangrijkste voordelen

Nauwkeurige schakeltijden door verbeterde klokmodule
Automatische omschakeling van winter-/zomertijd
Bedrijfsmodus naar keuze:

  • Rolluik zonder tipbediening/toets lang indrukken = continue aandrijving
  • Jaloezie met tipfunctie, automatische lamelleninstelling bij beweging instelbaar van 0-5 sec. in 0,1 sec. Stappen
  • Zonnescherm met trekontspanning tijdens het oprollen, instelbaar 0-5 sec. in 0,1 sec. Stappen

Looptijden instelbaar van 20-900 sec.
4 groepen: motoren kunnen individueel worden toegewezen Automatische functie kan  voor elke motor afzonderlijk  worden gekozen:

  • Automatische werking permanent AAN
  • Automatische lwerking oop permanent UIT
  • Automatische werking met een externe schakelaar te activeren

Instelmogelijkheden klok/sensoren:

  • Automatisch OP - Schakelklok - schemering - schakelklok en schemering
  • Automatisch NEER - Schakelklok - schemering - schakelklok of schemering (wat het eerst komt)

Intuïtieve programmering
Voordeliger dan conventionele installaties
Variabele toewijzing van individuele, groeps- en centrale aansturing
Onafhankelijke tijdschakelfunctie voor elke motor, voor werkdagen en weekend
Gevelbesturing met 3 zonnesensoren mogelijk
Comfortabele en weersafhankelijke besturing met schemering-, zon-, regen- en windsensor

Nieuwe aansluitmogelijkheden

  • Uit te breiden tot 20 motoren door het aansluiten van een PHC-ingangsmodule en twee PHC-jaloeziemodules.
  • Meerdere D 952 JRM’s kunnen met een zon-, schemering-, regen- en/of windsensor worden bediend. De D 952 JRM met aangesloten sensor fungeert als master, de via de bus aangesloten D 952 JRM als slave. In deze configuratie kan alleen de master-JRM worden uitgebreid tot max 20 motoren.

KWALITEIT EN DESIGN VOOR ELKE TOEPASSING

Honeywell PEHA staat u als professionele partner terzijde als het gaat om het uitvoeren van de veeleisende en veelzijdige taken bij elektrische installaties.